ירושלים פנים רבות לה

סיור מרתק מאפשר למטייל להכיר את ארבעת הרובעים בעיר העתיקה של ירושלים ואת שלוש הדתות החיים בה זה לצד זה.